Pearaamatupidaja

Võru Vallavalitsus
Võru maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
30.09.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4a


Töö kirjeldus


*raamatupidamisalase töö koordineerimine, tööprotsessi ja tööjaotuse planeerimine;*valla teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide raamatupidamisalane nõustamine;*raamatupidamise sise-eeskirja koostamine ja muutmine;*koostab ja esitab vallavalitsusele ja volikogule raamatupidamisküsimusi puudutavate määruste, otsuste ja korralduste eelnõud;*koostab pearaamatu, bilansi ja muud raamatupidamisarvestusest tulenevad aruanded õigeaegselt ja kvaliteetselt;*võrdleb saldod saldoandmike esitajatega, koostab, kontrollib ja esitab saldoandmiku Rahandusministeeriumi andmebaasi;*valla konsolideeritavate üksuste majandusaasta aruande koostamise koordineerimine ja konsolideerimiskannete tegemine ja valla majandusaruande koostamine;*õppelaenudega seotud tehingud;*põhivara arvestuse pidamine;*projektide raamatupidamise korraldamine vastavalt projektimeetmete juhenditele, hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja vastava valdkonna raamatupidaja juhendamine tagamaks kvaliteetse projektiaruandluse;*valla veebilehel oma tegevusvaldkonda puudutavate linkide aktuaalsena hoidmine;*muude teenistusvaldkonda jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega pandud või teenistuskohast tulenevate ühekordsete ülesannete täitmine.
Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult 30. septembriks 2020 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Pearaamatupidaja konkurss“.


Kohustused

- raamatupidamisalase töö koordineerimine, tööprotsessi ja tööjaotuse planeerimine
- valla teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide raamatupidamisalane nõustamine
- raamatupidamise sise-eeskirja koostamine ja muutmine
- koostab ja esitab vallavalitsusele ja volikogule raamatupidamisküsimusi puudutavate määruste, otsuste ja korralduste eelnõud
- koostab pearaamatu, bilansi ja muud raamatupidamisarvestusest tulenevad aruanded õigeaegselt ja kvaliteetselt
- võrdleb saldod saldoandmike esitajatega, koostab, kontrollib ja esitab saldoandmiku Rahandusministeeriumi andmebaasi
- valla konsolideeritavate üksuste majandusaasta aruande koostamise koordineerimine ja konsolideerimiskannete tegemine ja valla majandusaruande koostamine
- õppelaenudega seotud tehingud
- põhivara arvestuse pidamine
- projektide raamatupidamise korraldamine vastavalt projektimeetmete juhenditele, hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja vastava valdkonna raamatupidaja juhendamine tagamaks kvaliteetse projektiaruandluse
- valla veebilehel oma tegevusvaldkonda puudutavate linkide aktuaalsena hoidmine
- muude teenistusvaldkonda jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega pandud või teenistuskohast tulenevate ühekordsete ülesannete täitmine


Nõudmised kandidaadile

- Kasuks tuleb töökogemus avalikus sektoris


Omalt poolt pakume

- võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- toredaid ja toetavaid kolleege.
Kontakt:
Jaano Uibo
jaano.uibo@voruvald.ee
+372 782 2712
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •