Tartu maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
28.09.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Tartu maakond, Kastre vald, Võnnu alevik


Töö kirjeldus


Asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga; asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile; asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.
Avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ja CV esitada digiallkirjastatult 28. septembriks 2020 e-posti aadressil vald@kastre.ee. Motivatsioonikirjas võiks olla kirjas ka kandideerija visioon lasteaed „Värvuke“ juhina. Kontaktisik: Katrin Nurm, katrin.nurm@kastre.ee, tel. 53043073.


Kohustused

- Asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga
- asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile
- asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine


Nõudmised kandidaadile

- Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus
- pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid
- kompetentsid õpikeskkonna kujundamise
- personalijuhtimise
- ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.Head kandidaati iseloomustab veel õpi- ja otsustusvõime
- analüüsi- ja planeerimisoskus
- avatus erinevate õppemeetodite kasutamisel
- sh digiõpe
- hea pingetaluvus
- suhtlemis- ja koostööoskus
- vastutustunne
- korrektsus ja täpsus
- valmidus arendada kaasavat haridust
- ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus


Omalt poolt pakume

- Toredat kollektiivi ja arenemisvõimalusi.
Kontakt:
Maire Manglus
maire.manglus@kastre.ee
7446 524
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •