Lastekaitsespetsialist

Räpina Vallavalitsus
Põlva maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
30.09.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tn 1


Töö kirjeldus


Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine. Kodanike sotsiaalnõustamine. Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega. Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus. Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas. Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine. Teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidest tulenevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste jõudmise tagamine abivajajateni. Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine. Töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega. Oma teenistusvaldkonna kohta statistiliste aruannete esitamine, valdkonna eelarve järgimine.
Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-post: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss”.Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või e-post enel@rapina.ee, telefon 799 9501 või Katrin Taimre,telefon 514 3178, e-post: katrin.taimre@rapina.ee .


Kohustused

- Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine
- Kodanike sotsiaalnõustamine
- Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes
- Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega
- Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus
- Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas
- Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine
- Teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidest tulenevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste jõudmise tagamine abivajajateni
- Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
- Töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega
- Oma teenistusvaldkonna kohta statistiliste aruannete esitamine, valdkonna eelarve järgimine


Omalt poolt pakume

- • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
- • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks
- • koolitus-ja arenguvõimalusi
- • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).
Kontakt:
Katrin Taimre
katrin@rapina.ee
514 3178
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •