Linnamajanduse spetsialist

Sillamäe Linnavalitsus
Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
05.06.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 27


Töö kirjeldus


1. Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid;2. Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;3. Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.4. Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);5. Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.6. Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjale”.7. Korraldab päästetööd suplusaladel.8. Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.9. Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.10. Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud.Täpselt saab linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehega:http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Linnamajanduse+spetsialist2.doc/e12d1c11-425c-457d-8fbd-6b9ff8d24618
Dokumendid palume saata hiljemalt 5 juuniks 2020. a Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee märksõnaga \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Linnamajanduse spetsialist\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"


Kohustused

- 1
- Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid
- 2
- Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist
- 3
- Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise
- 4
- Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine)
- 5
- Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele
- 6
- Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjale”
- 7
- Korraldab päästetööd suplusaladel
- 8
- Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel
- 9
- Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks
- 10
- Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud
- Täpselt saab linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehega:http://www
- sillamae
- ee/documents/1122926/1850905/Linnamajanduse+spetsialist2
- doc/e12d1c11-425c-457d-8fbd-6b9ff8d24618


Nõudmised kandidaadile

- Nõuded kandidaadile:• asjaajamise aluste tundmine
- • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine
- • õigusliku regulatsiooni tundmine tegevusala osas (ehitusseadustik
- liiklusseadus
- ühistranspordiseadus
- riigihangete seadus ja muud)
- • on erialane kõrgharidus (teedeehitus haridus ja soovitav majanduslik) ja vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas
- • arvuti kasutamise oskus
- • esitlustehnika kasutamise oskus
- • heal tasemel eesti keele ja vene keele oskus.Töökohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:• motiveeritud avaldus (lisada palgasoov)
- • elulookirjeldus (CV)
- • haridust tõendava dokumendi koopia.


Omalt poolt pakume

- • Erialast täienkoolitust
- • Spordi- ja tervise edendamise toetust
- • Vajadusel tööd kodukontoris.
Kontakt:
juri.petrenko@sillamae.ee
+3723925711
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •