Arendusjuht

Patendiamet
Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
10.04.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Tallinn


Töö kirjeldus


Arendusjuhi olulisemaks väljakutseks on luua kaasaegse intellektuaalomandi kompetentsikeskuse tulevikuvisioon, arvestades tänapäevaseid uuenduslikke tehnoloogiaid ja trende; koostöö süvendamine ettevõtjatega ja uute teenuste arendamine intellektuaalomandi valdkonnas; intellektuaalomandi valdkonna arengusuundade analüüs
Kandideerimistaotluses palume esitada:• motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid avalikus teenistuses töötamise (takistused on loetletud avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 15);• elulookirjeldus (CV);• koopia haridust tõendavast dokumendist.Kandideerimistaotlus palume saata hiljemalt 10.04.2020 e-posti aadressile maire.jyrima@epa.ee
Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.


Kohustused

- Arendusjuhi olulisemaks väljakutseks on luua kaasaegse intellektuaalomandi kompetentsikeskuse tulevikuvisioon, arvestades tänapäevaseid uuenduslikke tehnoloogiaid ja trende
- koostöö süvendamine ettevõtjatega ja uute teenuste arendamine intellektuaalomandi valdkonnas
- intellektuaalomandi valdkonna arengusuundade analüüs
Kontakt:
Maire Jürima
maire.jyrima@epa.ee
6277941
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •