Võru maakond
Osaline tööaeg
Magistrikraad
17.04.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Võru maakond, Võru vald, Orava küla, Solda tee 22/1


Töö kirjeldus


Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded koolis ja lasteaias on:Lastega perede nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes.Koolikohustuslike õpilaste arvestuse pidamine ja tegelemine koolikohustuse mittetäitjate ja nende peredega.Kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.Sotsiaalpedagoog osaleb järgmistel koolielu puudutavatel koosolekutel ja nõupidamistel: lastevanemate üldkoosolekud; klassi lastevanemate koosolekud (vastavalt vajadusele); õppenõukogu koosolekud; kooli juhtkonna nõupidamised; komisjonide koosolekud (nt nõustamiskomisjon, alaealiste asjade komisjon), vastavalt direktori käskkirjale; muud erakorralised koosolekud või nõupidamised.Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärk on tulemusliku sotsiaalpedagoogilise töö korraldamine koolis ja lasteaias, laste ja lastega perede haridusalaste ja sotsiaalseteprobleemide lahendamine. Koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine, samuti koolivägivallajuhtumite lahendamine. Kooli tugivõrgustiku kaasamine lapse abistamisprotsessi.Sotsiaalpedagoogi koostööpartneriteks on klassijuhatajad ja aineõpetajad, lasteaiaõpetajad. Väljaspool kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist, noorsoopolitsei jt.Kohustused

- Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded koolis ja lasteaias on:Lastega perede nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes
- Koolikohustuslike õpilaste arvestuse pidamine ja tegelemine koolikohustuse mittetäitjate ja nende peredega
- Kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel
- Sotsiaalpedagoog osaleb järgmistel koolielu puudutavatel koosolekutel ja nõupidamistel: lastevanemate üldkoosolekud
- klassi lastevanemate koosolekud (vastavalt vajadusele)
- õppenõukogu koosolekud
- kooli juhtkonna nõupidamised
- komisjonide koosolekud (nt nõustamiskomisjon, alaealiste asjade komisjon), vastavalt direktori käskkirjale
- muud erakorralised koosolekud või nõupidamised
- Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärk on tulemusliku sotsiaalpedagoogilise töö korraldamine koolis ja lasteaias, laste ja lastega perede haridusalaste ja sotsiaalseteprobleemide lahendamine
- Koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine, samuti koolivägivallajuhtumite lahendamine
- Kooli tugivõrgustiku kaasamine lapse abistamisprotsessi
- Sotsiaalpedagoogi koostööpartneriteks on klassijuhatajad ja aineõpetajad, lasteaiaõpetajad
- Väljaspool kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist, noorsoopolitsei jt


Omalt poolt pakume

- Toetavat kollektiivi.
Kontakt:
Ele Raha
ele@orava.ee
53436034
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •