IT rahastamise valdkonna nõunik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
13.04.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1


Töö kirjeldus


Sinu ülesanne on digiriigi arengu osakonna IT rahastamise tiimi koosseisus korraldada riigi IT-arenduste rahastamist nii EL struktuurivahenditest kui ka Eesti riigieelarvest ning vedada IT-alaste riigisiseste koostöövõrgustike tegevustSinu peamisteks tööülesanneteks on:• koordineerida kõikide valitsemisalade IKT strateegiate koostamist, mille raames selguvad IT-investeeringute ja IT-arenduste vajadused• planeerida ja seirata 2014-2020 EL ühtekuuluvusfondide IKT valdkonna finantsvahendite kasutamistning korraldada IT-arendustega seotud taotlusvoorud ja programmid• koordineerida IT arenduste jaoks vajalike taotluste hindamist valikukomisjonis ning osaleda ka hindamisprotsessis• osaleda EL ühtekuuluvusfondide perioodi 2021+ planeerimises ning korraldamises• korraldada avaliku sektori IT-juhtide võrgustiku ja riigi IT juhtrühma koosolekuid ning üritusi, jagada infot rahastamisinstrumentide kohta riigi IT-juhtidele ja teistele huvigruppidele ning osaleda vastavate koolituste tellimises• toetada Rahandusministeeriumi riigieelarve IKT lisataotluste hindamisel ja riigieelarve ressursside planeerimisel
Palun saada oma CV ja lühikirjeldus sellest, kuidas Sina vastad kuulutuses kandidaadilt eeldatud punktidele (maksimaalselt üks A4) ühes palgasooviga hiljemalt 13.04.2020 e-posti aadressil cv@mkm.ee märksõnaga “DO finantsnõunik”.Lisainfot töö kohta annab Kaire Kasearu, riigi IT rahastamise valdkonna juht, kaire.kasearu@mkm.ee.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.


Nõudmised kandidaadile

- korrektsust ja kohustundlikkust oma tööülesannete täitmisel• valmisolekut läbi viia ning juhtida tehnilise sisuga koosolekuid• kõrgharidust (soovitavalt majandusalast
- riigiteadustes
- halduskorralduses või infotehnoloogias) • kasuks tuleb eelnev töökogemus EL tõukefondide rahastusmeetmetega• eesti keele oskust C1 tasemel ja inglise keele oskust vähemalt B2 tasemel


Omalt poolt pakume

- Sul on võimalus anda oma panus Eesti digiriigi arendamisse, arendada ennast erialaselt tehes vastutusrikast, laia partnerite ringi kaasavat tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas.
Kontakt:
Monika Vapra
monika.vapra@mkm.ee
625 6324
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •