Infoturbe osakonna juhataja

Riigi Infosüsteemi Amet
Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
12.04.2020
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139a


Töö kirjeldus


infoturbepoliitika kujundamine ja rakendamine;infoturbe valdkonna toimimise eest vastutamine;infoturbe valdkonna koordineerimine, arendamine ning selle üle järelevalve teostamine;infosüsteemide riskide analüüsimine, et tagada andmete turvalisus;teenistujate infoturbealase teadlikkuse tõstmine;Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ruumide üldise turvalisuse tagamine
Kandideerimine toimub CV Online kaudu
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.RIA on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas.


Kohustused

- infoturbepoliitika kujundamine ja rakendamine
- infoturbe valdkonna toimimise eest vastutamine
- infoturbe valdkonna koordineerimine, arendamine ning selle üle järelevalve teostamine
- infosüsteemide riskide analüüsimine, et tagada andmete turvalisus
- teenistujate infoturbealase teadlikkuse tõstmine
- Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ruumide üldise turvalisuse tagamine


Nõudmised kandidaadile

- Kasuks tuleb
- kui Sa:tead hästi ISKE-t ja/või ISO27001 ning omad vastavat rakendamise kogemust
- omad teadmisi IT-riskide juhtimisest ja oled kursis infoturbe arengusuundadega
- oled kokku puutunud riigisaladuse kaitse korraldamisega
- tunned hästi infoturbe valdkonda
- sh sisekontrolli
- riigisaladust
- andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja standardeid
- suudad võtta vastu iseseisvalt otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires ning suudad nende eest ka vastutada
- omad teadmisi ja oskusi infoturbe valdkonna juhtimisel
- sh omad infoturbe projektide ja hangete koostamise ja elluviimise kogemust
- omad valmisolekut tehniliste valvesüsteemidega töötamiseks
- oskad näha nii detaile kui suurt pilti
- oled korrektne
- kohusetundlik
- täpne ja avatud mõtlemisega
- oskad eesti keelt tasemel C1 ja erialast inglise keelt tasemel B2
- omad B-kategooria juhtimisõigust
Kontakt:
Kristiina Traumann
kristiina.traumann@ria.ee
5558 3071
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •