Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
23.12.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9


Töö kirjeldus


Erivajadustega inimeste spetsialist hoolitseb selle eest, et puuetega inimestega (sh puudega lapsed ja täiskasvanud) seotud teenused ja võrdseid võimalusi toetava sotsiaalhoolekande abi saaks ladusalt korraldatud.Sinu tööpäeva peamised väljakutsed:- puuetega inimeste nõustamine sotsiaalhoolekande küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste tutvustamine;- puuetega inimeste arvele võtmine, hooldaja määramine puudega lapsele, hooldajatoetuste taotluste vastuvõtt ja vormistamine;- puudega lapsele juhtumiplaani tegemine (STAR), hindamiste ja vahehindamiste läbiviimine;- tugiisikuteenuse koordineerimine;- koostöö lasteaia ja koolidega tulenevalt puudega lapse õpiraskustest;- puudega inimese tööturul osalemise toetamine ja võrdsete võimaluste loomine ning puudega isiku iseseisva elukorralduse toetamine;- osavõtt puuetega inimeste valdkonna projektidest ja programmidest.

Rae vald asub Harjumaal, Tallinnast lõunas ning piirneb Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Kose valdadega.Tänane Rae vald on Eesti üks tormilisema arenguga kohalikke omavalitsusi - soodne geograafiline asukoht jaettevõtluskliima on teinud Rae vallast atraktiivse piirkonna ettevõtjate jaoks, linnalähedane asupaik ja hea infrastruktuurmeelitab ligi noori peresid.Rae vallas elab üle 19 000 inimese, keskmine vanus on 32 aastat.


Kohustused

- Erivajadustega inimeste spetsialist hoolitseb selle eest, et puuetega inimestega (sh puudega lapsed ja täiskasvanud) seotud teenused ja võrdseid võimalusi toetava sotsiaalhoolekande abi saaks ladusalt korraldatud
- Sinu tööpäeva peamised väljakutsed:- puuetega inimeste nõustamine sotsiaalhoolekande küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste tutvustamine
- - puuetega inimeste arvele võtmine, hooldaja määramine puudega lapsele, hooldajatoetuste taotluste vastuvõtt ja vormistamine
- - puudega lapsele juhtumiplaani tegemine (STAR), hindamiste ja vahehindamiste läbiviimine
- - tugiisikuteenuse koordineerimine
- - koostöö lasteaia ja koolidega tulenevalt puudega lapse õpiraskustest
- - puudega inimese tööturul osalemise toetamine ja võrdsete võimaluste loomine ning puudega isiku iseseisva elukorralduse toetamine
- - osavõtt puuetega inimeste valdkonna projektidest ja programmidest


Nõudmised kandidaadile

- - erialane kõrgharidus
- - varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja kokkupuude erivajadustega inimestega
- - võimekus orienteeruda oma teenistusvaldkonda reguleerivatest õigusaktides
- - ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus
- - eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele valdamine ametialase suhtluse tasandil
- - väga hea suhtlemis-
- eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus
- - algatusvõime ja loovus
- hea pingetaluvus
- empaatiavõime
- otsustus- ja vastutusvõime


Omalt poolt pakume

- - motiveerivat töötasu
- - võimalust eneseteostuseks, erialaseid koolitusi, täiendõppe võimalusi
- - tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas
- - kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid
- - 35 kalendripäeva põhipuhkust
- - tööülesannete täitmiseks ametiautot
- - meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.
Kontakt:
Sigrid Pedak
cv@rae.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •