Jurist

Jõelähtme Vallavalitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
28.12.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7


Töö kirjeldus


• peamiselt maa-, ehitus- ja planeerimisvaldkonna kohaliku omavalitsuse üksik- ja üldaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine või nende koostamine;• haldusaktidele või –toimingutele esitatud vaiete läbivaatamine ja vaideotsuste ettevalmistamine ning asutuse esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites;• õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine või kontrollimine ja sellele õigusliku hinnangu andmine;• lepingute projektide koostamine, lepingute vormistamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingutesse muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine;• riigihangete registris dokumentide vormistamine;• vallavolikogu ja -valitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine ametialastes juriidilistes küsimustes.
CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 28. detsembriks 2019 Jõelähtme Vallavalitsusse e-posti aadressil kantselie@joelahtme.ee. Täiendav info telefonil 605 4887, vallasekretär Leho Kure.


Kohustused

- • peamiselt maa-, ehitus- ja planeerimisvaldkonna kohaliku omavalitsuse üksik- ja üldaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine või nende koostamine
- • haldusaktidele või –toimingutele esitatud vaiete läbivaatamine ja vaideotsuste ettevalmistamine ning asutuse esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites
- • õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine või kontrollimine ja sellele õigusliku hinnangu andmine
- • lepingute projektide koostamine, lepingute vormistamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingutesse muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine
- • riigihangete registris dokumentide vormistamine
- • vallavolikogu ja -valitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine ametialastes juriidilistes küsimustes


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaadilt eeldame lisaks:• head analüüsi- ja algatusvõimet
- • head suhtlemisoskust ja pingetaluvust
- kohusetundlikkust ja korrektsust
- • head meeskonnatöö oskust


Omalt poolt pakume

- võimalust teha huvitavat, vastutusrikast ja väljakutseterohket tööd kaasaegses töökeskkonnas ning töötada meeldivas kollektiivis.
Kontakt:
Maire Kivistu
maire.kivistu@joelahtme.ee
6054884
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •