Nõustamisjurist

Tööinspektsioon
Harju maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
13.12.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond


Töö kirjeldus


Pakume tööd NÕUSTAMISJURISTILE,kes:• annab inimestele töösuhtealast teavet juristi infotelefonile vastamisel ja juristi vastuvõtu ajal;• vastab elektroonselt või kirja teel laekunud selgitustaotlustele vastamisel;• teeb avalikke ettekandeid töösuhete teemadel (infohommikutel, konverentsidel või muudel üritustel);• osaleb seminaridel, nõupidamistel ja töörühmade töös.
Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust. Dokumendid palume saata hiljemalt 13. detsembriks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „nõustamisjurist“. Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee. Tööalastele küsimustele vastab ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep telefonil 5623 0723 või kirjutades kaire.saarep@ti.ee
Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.


Kohustused

- Pakume tööd NÕUSTAMISJURISTILE,kes:• annab inimestele töösuhtealast teavet juristi infotelefonile vastamisel ja juristi vastuvõtu ajal
- • vastab elektroonselt või kirja teel laekunud selgitustaotlustele vastamisel
- • teeb avalikke ettekandeid töösuhete teemadel (infohommikutel, konverentsidel või muudel üritustel)
- • osaleb seminaridel, nõupidamistel ja töörühmade töös


Nõudmised kandidaadile

- Ootame kandideerima
- kui Sul on:• rakenduslik või akadeemiline juriidiline või personalitöö alane kõrgharidus või selle omandamine ning eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu
- • eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
- • hea suhtlemisoskus
- sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega
- • töövõime
- sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega
- • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus ning valmisolek sõita Eesti erinevatesse paikadesse inimestega suhtlema.


Omalt poolt pakume

- PAKUME võimalust töötada kooli kõrvalt ja õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna, Rakvere või Jõhvi kontoris.
- • Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.
- • Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalk alates 1 147 eurost (katseajal) kuni 1 350 euroni kuus.
Kontakt:
Evelin Uustal
evelin.uustal@ti.ee
+375 5623 0228
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •