Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
01.12.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Tallinn


Töö kirjeldus


Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.
Kandidaatidel palume esitada: • motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest töövaidluskomisjoni juhataja ametikohale; • elulookirjeldus;• tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;• kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.


Kohustused

- Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid


Nõudmised kandidaadile

- • riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon
- • töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused
- sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest
- • kõrgete kõlbeliste omadustega
- • eesti keele oskus tasemel C1
- • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus
- • sihikindlus ja pingetaluvus
- • vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.Kasuks tuleb:• lepitamise või läbirääkimiste pidamise kogemus
- • vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil
- • juhiloa olemasolu


Omalt poolt pakume

- Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhte stabiilsuse loomisele.
Kontakt:
Katrin Noormägi
personal@sm.ee
626 9260
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •