Harju maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
03.11.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Ämari lennuväli


Töö kirjeldus


Põhijuhtimispunkti ja sidemeeskonna alase arendustöö teostamine ning väljaõppe läbiviimine
Logistikapataljon on Kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisus olev allüksus, mille põhiülesanneteks väeüksuste rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, lahingvalmiduse tagamine ja Kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse tagamine.
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.


Kohustused

- Põhijuhtimispunkti ja sidemeeskonna alase arendustöö teostamine ning väljaõppe läbiviimine


Nõudmised kandidaadile

- - Vähemalt nooremveebli auaste- Kesktasemel eesti ja ühe võõrkeele
- soovitatavalt inglise
- oskust- Vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamisvõimekus- Valmisolek taustakontrolli läbimiseksKandideerimisel annab eelise- C-kategooria juhtimisõiguse olemasolu


Omalt poolt pakume

- - Stabiilse ja kindla sissetuleku
- - Huvitava ja vaheldusrikka töö
- - Arenguvõimalusi ja täiendõpet
- - Tegevväelastele ettenähtud soodustusi
- - Häid sportimisvõimalusi
- - 35 põhipuhkuse päeva aastas
- - Tasuta otsebussi marsruudil Tallinn-Ämari-Tallinn
Kontakt:
Saamuel Stepanov
saamuel.stepanov@kra.ee
53 095 458
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •