Tervishoiutöötaja

Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill
Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
31.12.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö asukoht

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Maleva tn 47


Töö kirjeldus


Lasteaia tervishoiutöötaja:1. jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;2. osutab esmast esmaabi lastele ja personalile 3. koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava ja jälgib sellest kinnipidamist4. peab laste lasteaias kohalkäimise igapäevast arvestust5. koostab menüü, korraldab ja kontrollib toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele koolieelses lasteasutuses6. kontrollib köögi sanitaarseisukorda, teostab köögi enesekontrolli tegevusi7. nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;8. korraldab personali tervishoiu- ja tööohutusalast tegevust lasteaias.9. kontrollib lasteaia puhtust ning sanitaarnormidest ja -nõuetest kinnipidamist10. osaleb laste tervisekasvatuse alastes tegevustes11. täidab muid õigusaktidest tulenevaid ning direktorilt saadud ülesandeid.

Lasteaed Rukkilill on turvaline ja sõbralik kakskeelne munitsipaallasteaed.


Kohustused

- Lasteaia tervishoiutöötaja:1
- jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti
- 2
- osutab esmast esmaabi lastele ja personalile 3
- koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava ja jälgib sellest kinnipidamist4
- peab laste lasteaias kohalkäimise igapäevast arvestust5
- koostab menüü, korraldab ja kontrollib toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele koolieelses lasteasutuses6
- kontrollib köögi sanitaarseisukorda, teostab köögi enesekontrolli tegevusi7
- nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes
- 8
- korraldab personali tervishoiu- ja tööohutusalast tegevust lasteaias
- 9
- kontrollib lasteaia puhtust ning sanitaarnormidest ja -nõuetest kinnipidamist10
- osaleb laste tervisekasvatuse alastes tegevustes11
- täidab muid õigusaktidest tulenevaid ning direktorilt saadud ülesandeid


Nõudmised kandidaadile

- Lapsesõbralikkus
- iseseisvus
- koostööoskus
- hea suhtlemisoskus
- korrektsus


Omalt poolt pakume

- Väljaõpe
- omaette kabinet.
Kontakt:
Janika Narusk
rukkilill@kjlv.ee
5513485
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •