Tegevusjuhendaja

Mittetulundusühing Iseseisev Elu
Tartu maakond
Täistööaeg
Keskharidus
20.09.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine igapäevastes toimingutes, nt raviarsti külastus, lepingute haldamine, juhendamine kodu korrashoiul ja toitumisel. Suhtlemine kliendi lähedastega, tööalane nõustamine, vabaaja sisustamine, kliendi igapäevaseks toimetulemiseks vajalike oskuste õpetamine, erivajadusega inimese motiveerimine jne. Erihoolekandeteenusel olevate inimeste võrgustikutöö korraldamine, meeskonnatööde läbiviimine. Teenusel olevatele inimestele väljasõitude ja ühisürituste korraldamine ja nendel osalemine.

MTÜ Iseseisev Elu on 1997 aastal loodud sotsiaalasutus ja omas EL sotsiaalteenuste EQUASS kvaliteedi sertifikaati. Iseseisev Elu pakub erihoolekandeteenuseid Tartus ja Tartumaal ning Jõgevamaal. Hindame oma kollektiivis uudishimu kõige uue vastu ja soovi olla parim! Samas austame traditsioone (ühisüritused, lisapuhkepäevad jne) ja kollegiaalsust (kaaslase märkamine, tunnustamine). Oluliseks peame teenusel olevate inimeste rahulolu, milleks peame igapäevaselt kõik koos tegutsema.


Kohustused

- Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine igapäevastes toimingutes, nt raviarsti külastus, lepingute haldamine, juhendamine kodu korrashoiul ja toitumisel
- Suhtlemine kliendi lähedastega, tööalane nõustamine, vabaaja sisustamine, kliendi igapäevaseks toimetulemiseks vajalike oskuste õpetamine, erivajadusega inimese motiveerimine jne
- Erihoolekandeteenusel olevate inimeste võrgustikutöö korraldamine, meeskonnatööde läbiviimine
- Teenusel olevatele inimestele väljasõitude ja ühisürituste korraldamine ja nendel osalemine


Nõudmised kandidaadile

- Kasuks tuleb motiveeriva inervjueerimismeetodi teadmine
- tundmine
- tegevusjuhendaja kutsetunnistus.Tegevusjuhendaja oskab toime tulla pingelistes olukordades
- suudab säilitada rahu ebaselgetes situatsioonides. Oluline on iseenda tundmine ja hea eneseregulatsioon. Oskus teha tööd individuaalselt ja meeskonnana.Kasuks tuleb hea huumorisoon. Kui tunned soovi arendada erivajadusega inimeste maailma
- siis on tegevusjuhendaja töö MTÜ-s Iseseisev Elu õige valik! Tegevusjuhendaja muudab ühiskonda


Omalt poolt pakume

- igav ei hakka! Pakume puhkust suveperioodil ja tasustatud lisapuhkepäevi jõulude ajal. Toimuvad ühised väljasõidud õppimise ja kogemuste saamise eesmärgil.
Kontakt:
Maire Koppel
maire@iseseisev-elu.ee
515 9123
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •