Tehnoosakonna ekspert

Maanteeamet
Harju maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
22.09.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Sõidukite tehnonõudeid ja nendele vastavuse kontrolli läbiviimist käsitlevate õigusaktide muudatuseelnõude väljatöötamine, sõiduki tüübikinnituste väljastamisel vastavuse kontrollimine, sõidukite tehnilises ekspertiisis osalemine ning Maanteeameti esindamine Euroopa Komisjoni töögruppides, töövaldkonna infomaterjalide koostamine ning koolituste läbiviimine.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja aadressile konkurss@mnt.ee. Kandideerida on võimalik ka käesoleva tööportaali kaudu, värbamisportaalide CV-Keskus ja CV-Online ning Maanteeameti karjäärilehe https://karjaar.mnt.ee/#kandideeri kaudu. Lisainfot saad telefonil +372 518 1017 või e-postil Jyrgo.Vahtra@mnt.ee.
Maanteeamet kujundab turvalist ja toimivat liikluskeskkonda.


Nõudmised kandidaadile

- kes on algatusvõimeline
- leidlik ja tehniliselt taiplik meeskonnaliige
- oma töös järjekindel
- hea argumenteerimisoskuse ja analüüsivõimega ning eeskujuks korrektses liikluskäitumises


Omalt poolt pakume

- • võimalust kursis olla tuleviku sõidukite arenguga, kaasa rääkida tehnonõuete kaasajastamisel ning esindada Eesti Vabariiki Euroopa Komisjoni töögruppides
- • autoeriala ekspertidest koosnevat ühtset meeskonda
- • paindlikke töötingimusi ning mitmekülgseid arenguvõimalusi
- • 35 päeva puhkust ja 3 tervisepäeva aastas
- • igakuist sporditoetust ning muid tervist edendavaid võimalusi
- • ühiseid traditsioone ja ettevõtmisi
Kontakt:
angela.tamm@mnt.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •