Jurist

Põltsamaa Vallavalitsus
Jõgeva maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
31.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud juriidilisi probleeme; osutada juriidilist abi ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele; esindada ametiasutust õigusalastes küsimustes; osaleda valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel jms;Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:- kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Kohustused

- Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud juriidilisi probleeme
- osutada juriidilist abi ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele
- esindada ametiasutust õigusalastes küsimustes
- osaleda valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel jms
- Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www
- poltsamaa
- ee


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaadile esitatavad nõuded:- juriidiline kõrgharidus (magistrikraad)
- - vähemalt kaheaastane juristina töötamise kogemus
- - kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine
- - haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
- - kohusetundlikkus
- täpsus
- otsustus- ja vastutusvõime
- pingetaluvus
- - eesti keele oskus C1-tasemel
- - arvuti kasutamise oskus heal tasemel
- - kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.Kasuks tuleb:- varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.


Omalt poolt pakume

- - 35 kalendripäeva põhipuhkust
- - paindlikku tööaega
- - huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.
Kontakt:
Janne Veski
janne.veski@poltsamaa.ee
518 7270
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •