Maaspetsialist

Põltsamaa Vallavalitsus
Jõgeva maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
31.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Maaspetsialisti teenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud küsimuste lahendamine; maareformist tulenevate küsimuste lahendamine; koha-aadresside muutmise, korrastamise ja uute aadresside määramise korraldamine; kohanimede määramise küsimustega tegelemine jms.Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on maaspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:- kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 31. augustil 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Maaspetsialisti konkurss“. Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909 ja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.


Kohustused

- Maaspetsialisti teenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud küsimuste lahendamine
- maareformist tulenevate küsimuste lahendamine
- koha-aadresside muutmise, korrastamise ja uute aadresside määramise korraldamine
- kohanimede määramise küsimustega tegelemine jms
- Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on maaspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www
- poltsamaa
- ee


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaadile esitatavad nõuded:- erialane kõrgharidus (bakalaureus)
- - valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
- - kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine
- - haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
- - kohusetundlikkus
- täpsus
- otsustus- ja vastutusvõime
- pingetaluvus
- - väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas
- - eesti keele oskus C1-tasemel
- - arvuti kasutamise oskus väga heal tasemel
- - kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.Kasuks tuleb:- varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas
- - kaardirakendusprogrammide käsitlemise oskus
- - joonestamise oskus


Omalt poolt pakume

- - paindlik tööaeg ja kaugtöö tegemise võimalus
- - 35 kalendripäeva põhipuhkus
- - huvitavat ja vastutusrikast tööd.
Kontakt:
Karro Külanurm
karro.kulanurm@poltsamaa.ee
505 7909
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •