hooldusosakonna peaspetsialist

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
25.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


• ameti valitsemisel olevate teede, tänavate ja teerajatiste aastaringse puhastuse korraldamine puhastuspiirkonnas;• oma valdkonnas ameti eelarveprojekti koostamises osalemine, riigihangete korraldamine sh töövõtulepingute koostamine, lepingute täitmise järelevalve ja kontroll;• oma ametikoha pädevuse piires informatsiooni vahetamine Tallinna abitelefoni ja linnaosavalitsustega ning suhtlemine linnaelanikega;• Tallinnas ajutiste avalike tualettide paigaldamise hanke korraldamine ja sõlmitud lepingu täitmise järelevalve teostamineKandideerimise eeldused:• kõrgharidus (võib olla ka omandamisel); • hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus;• suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas;• võime eristada olulist vähemolulisest, valmisolek enese arendamiseks;• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele (soovitavalt vene keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.Kohustused

- • ameti valitsemisel olevate teede, tänavate ja teerajatiste aastaringse puhastuse korraldamine puhastuspiirkonnas
- • oma valdkonnas ameti eelarveprojekti koostamises osalemine, riigihangete korraldamine sh töövõtulepingute koostamine, lepingute täitmise järelevalve ja kontroll
- • oma ametikoha pädevuse piires informatsiooni vahetamine Tallinna abitelefoni ja linnaosavalitsustega ning suhtlemine linnaelanikega
- • Tallinnas ajutiste avalike tualettide paigaldamise hanke korraldamine ja sõlmitud lepingu täitmise järelevalve teostamineKandideerimise eeldused:• kõrgharidus (võib olla ka omandamisel)
- • hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus
- • suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas
- • võime eristada olulist vähemolulisest, valmisolek enese arendamiseks
- • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele (soovitavalt vene keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega


Omalt poolt pakume

- huvitavat, vaheldusrikast tööd, ametialaseid koolitusvõimalusi, tegusat ja sõbralikku kollektiivi ning 35 kalendripäeva puhkust.
- Lisainformatsioon: osakonna juhataja Ago Vill, telefon 645 7826, e-posti aadress ago.vill@tallinnlv.ee
Kontakt:
Maris Sagar
Maris.Sagar@tallinnlv.ee
645 7196
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •