Ehitusprojektijuht

Jõhvi Vallavalitsus
Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
25.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Ehitusprojektijuhi põhilisteks tööülesanneteks on Jõhvi valla arendus- ja ehitusprojektide kavandamine ning projektide läbiviimine kokkulepitud eelarve ja tähtaja piires, tagamaks püstitatud eesmärkide saavutamine, sealhulgas:* hangete ehitustehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine;* infovahetuse ja koostöö korraldamine üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel;* ehitus- ja projekteerimisprotsesside koordineerimine tellija esindajana;* projekteerimis- ja ehitustööde käigus tekkivate lisa- ja muudatustööde dokumenteerimine ja kontroll; * ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile ehitustööde vastavuse kontroll;* nõustamine ehitamisega ja projektijuhtimisega seotud küsimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:* kirjalik avaldus;* töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; * elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;* motivatsioonikiri ;* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.Dokumendid esitada 25. augustiks 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusprojektijuht“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3770 või 518 2916.


Kohustused

- infovahetuse ja koostöö korraldamine üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel
- ehitus- ja projekteerimisprotsesside koordineerimine tellija esindajana
- projekteerimis- ja ehitustööde käigus tekkivate lisa- ja muudatustööde dokumenteerimine ja kontroll
- ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile ehitustööde vastavuse kontroll
- nõustamine ehitamisega ja projektijuhtimisega seotud küsimustes


Nõudmised kandidaadile

- Ehitusprojektijuhi kandidaadilt ootame: ehitusalast kõrgharidust
- töökogemust ehitussektoris
- eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust kesktasemel
- head arvuti kasutamise oskust
- ehitusalase seadusandluse ja standardite tundmist
- kohusetundlikkust
- algatus- ja vastutusvõimelisust ning lahendustele orienteeritust
- väga hea suhtlus- ja läbirääkimisoskust
- ehitusinseneri (tase 6 või kõrgem) kutsetaseme olemasolu.Kasuks tuleb: viieaastane töökogemus ehitusjuhi või ehitusprojektijuhi ametikohal
- valmidus ennast pidevalt täiendama ja arendama
- süsteemne mõtlemine
- tervikpildi nägemise oskus ja analüüsivõime
- oskus töötada iseseisvalt ja koos meeskonnaga
- põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest
- seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
- B-kategooria juhiluba olemasolu


Omalt poolt pakume

- Motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist alates teisest haigestumise päevast hüvitise kohta kehtestatud määras
- võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi
- tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas.
Kontakt:
Natalja Abel
natalia.abel@johvi.ee
336 3770
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •