Arendusnõunik

Kaitseministeerium
Harju maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
29.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Peamiseks ülesandeks on organisatsiooni arenduse valdkonna juhtimine ministeeriumis ja valitsemisalas, sh: • organisatsiooni juhtimist toetavate arenduste juhtimine ministeeriumis ja koordineerimine valitsemisalas;• protsessijuhtimise ja teenusepõhise juhtimise korraldamine ministeeriumis ja valitsemisalas;• valitsemisala kvaliteedi- ja arendusjuhtide vahelise koostöö eestvedamine;• valdkonnapõhine rahvusvaheline ja riigisisene koostöö.
Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) hiljemalt 29. augustil 2019 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee. Küsimused ametikoha ülesannete kohta palume saata auditi- ja arendusosakonna juhatajale Enely Preile aadressil enely.prei@kaitseministeerium.ee.
Kaitseministeeriumi missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Oma missiooni elluviimiseks teeme me kõik, et Eestis valitseks arusaam, et riigikaitse on laiem kui sõjaline kaitse, et Eesti mõju NATOs ja Euroopa Liidus on suuremad kui meie suurus seda eeldaks. Me otsime oma eesmärkide täitmiseks pühendunud ja hästi motiveeritud, oma valdkonna parimaid inimesi, kes tahavad panustada riigikaitsesse. Meile on oluline, et inimene võtaks omaks meie põhiväärtused: ta on vastutustundlik, tulemuslik, ettevaatav ja leidlik.


Kohustused

- Peamiseks ülesandeks on organisatsiooni arenduse valdkonna juhtimine ministeeriumis ja valitsemisalas, sh: • organisatsiooni juhtimist toetavate arenduste juhtimine ministeeriumis ja koordineerimine valitsemisalas
- • protsessijuhtimise ja teenusepõhise juhtimise korraldamine ministeeriumis ja valitsemisalas
- • valitsemisala kvaliteedi- ja arendusjuhtide vahelise koostöö eestvedamine
- • valdkonnapõhine rahvusvaheline ja riigisisene koostöö


Nõudmised kandidaadile

- Eeldused kandideerimiseks:• kõrgharidus
- soovitavalt avaliku halduse või majanduse alal
- • kvaliteedijuhtimise
- organisatsiooni arenduse või riskijuhtimise kogemus soovitavalt avalikus sektoris
- • suur huvi nii enese kui organisatsiooni arendamise vastu
- • suurepärane eneseväljendamise oskus nii suuliselt kui kirjalikult
- • analüütiline ja süsteemne mõtlemine
- võime näha nii suurt pilti kui detaile
- • iseseisvus ja algatusvõime
- • hästi arenenud vastutustunne
- • kiirus
- täpsus ja harjumus ettevõetud tööd lõpule viia
- • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.Kasuks tuleb:• teadmised Kaitseministeeriumi tegevusvaldkonnast
- ministeeriumi valitsemisalast ja neid reguleerivatest õigusaktidest
- • struktuuriüksuse juhtimise kogemus
- • läbitud ajateenistus


Omalt poolt pakume

- • põnevaid väljakutseid ja eneseteostusvõimalust
- • konkurentsivõimelist palka
- • ametikohta asukohaga Tallinna kesklinnas.




Kontakt:
Riina Nellis
konkurss@kaitseministeerium.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •