Harku Vallavolikogu Kantselei juhataja

Harku Vallavolikogu Kantselei
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
27.07.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Kantselei juhataja täidab järgmisi ülesandeid:• vallavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine kooskõlastatult vallavolikogu esimehega;• vallavolikogu istungite protokollimine, helisalvestise ja vajadusel internetiülekande tegemise korraldamine, vallavolikogu määruste ja otsuste vormistamine;• peab arvestust volikogu menetlusse esitatud määruste, otsuste eelnõude ning muu dokumentatsiooni osas ning tagab nende avalikustamise, süstematiseerimise ja säilitamise;• koos vallavolikogu komisjonide esimeestega komisjonide koosolekute ettevalmistamine, komisjonide tehnilise teenindamise tagamine ja komisjonide töö avalikustamine;• korraldab vallavolikogule adresseeritud elanike teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste ja avalduste läbivaatamist, vajadusel vastamist ning elanike vastuvõttu;• nõustab vallavolikogu liikmeid, volikogu esimeest, komisjone, fraktsioone ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude esitajaid;• arvamuse andmine vallavolikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ning ettepanekute tegemine eelnõude vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega;• korraldab vallavolikogu kohtus esindamist;• koostab kantselei eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet;• kindlustab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise;• valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud vallavara;• täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid;• täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega esitada hiljemalt 27. juuliks 2019. a e-posti aadressil merili.sikk@harku.ee.


Kohustused

- Kantselei juhataja täidab järgmisi ülesandeid:• vallavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine kooskõlastatult vallavolikogu esimehega
- • vallavolikogu istungite protokollimine, helisalvestise ja vajadusel internetiülekande tegemise korraldamine, vallavolikogu määruste ja otsuste vormistamine
- • peab arvestust volikogu menetlusse esitatud määruste, otsuste eelnõude ning muu dokumentatsiooni osas ning tagab nende avalikustamise, süstematiseerimise ja säilitamise
- • koos vallavolikogu komisjonide esimeestega komisjonide koosolekute ettevalmistamine, komisjonide tehnilise teenindamise tagamine ja komisjonide töö avalikustamine
- • korraldab vallavolikogule adresseeritud elanike teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste ja avalduste läbivaatamist, vajadusel vastamist ning elanike vastuvõttu
- • nõustab vallavolikogu liikmeid, volikogu esimeest, komisjone, fraktsioone ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude esitajaid
- • arvamuse andmine vallavolikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ning ettepanekute tegemine eelnõude vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega
- • korraldab vallavolikogu kohtus esindamist
- • koostab kantselei eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet
- • kindlustab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise
- • valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud vallavara
- • täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid
- • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid


Nõudmised kandidaadile

- • varasem töökogemus sarnasel ametikohal
- • avaliku halduse
- kohaliku omavalitsuse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine
- • andmekaitsega seotud õigusaktide tundmine


Omalt poolt pakume

- • head töötasu
- • huvitavat ja mitmekesist tööd
- • 35 kalendripäeva põhipuhkust
- • täiendkoolitusi
- • hüvitist alates teisest haiguspäevast.
Kontakt:
Merili Sikk
merili.sikk@harku.ee
5683 3656
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •