Teede spetsialist

Harku Vallavalitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
25.07.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


• teede ja tee infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;• teehoiuga seotud riigihanke dokumentide ettevalmistamine ja vähempakkumiste korraldamine;• teede projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine;• planeeringute ning ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine;• valla teede andmebaasi (teeregistri) pidamine;• valla teedel erakorraliseks veoks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;• valla liikluskorralduse planeerimine ja parkimise korraldamine.Kohustused

- • teede ja tee infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine
- • teehoiuga seotud riigihanke dokumentide ettevalmistamine ja vähempakkumiste korraldamine
- • teede projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine
- • planeeringute ning ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine
- • valla teede andmebaasi (teeregistri) pidamine
- • valla teedel erakorraliseks veoks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine
- • valla liikluskorralduse planeerimine ja parkimise korraldamine


Nõudmised kandidaadile

- • teadmised kohaliku omavalitsuse tööst
- planeerimisest
- ehitusest ja infrastruktuuridest
- • oskus planeerida oma tööd selliselt
- et see saaks tehtud tulemuslikult ja tähtaegselt
- • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
- • iseseisvus
- algatusvõime
- loovus
- võime tegutseda pingelises olukorras ja hea suhtlemisoskus


Omalt poolt pakume

- • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks
- • täiendkoolitusi
- • spordikompensatsiooni
- • puhkust 35 kalendripäeva
- • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast
- • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
- • toetavat meeskonda.
Kontakt:
Eve Tobias
eve.tobias@harku.ee
600 3845
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •