IT spetsialist

Kaitsevägi
Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
07.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


 Kasutajatugi (IT-alane nõustamine, abistamine ja probleemide kõrvaldamine); riistvara arvestamine ja haldamine; riistvara paigaldamine ja hooldamine; tarkvara paigaldamine ja haldamine.
1. jalaväebrigaad on Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuuluvad tegevväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon, Kalevi- ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon.
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.


Kohustused

-  Kasutajatugi (IT-alane nõustamine, abistamine ja probleemide kõrvaldamine)
-  riistvara arvestamine ja haldamine
-  riistvara paigaldamine ja hooldamine
-  tarkvara paigaldamine ja haldamine


Nõudmised kandidaadile

-  Läbitud ajateenistus
-  erialane kõrg- või kutseharidus (infotehnoloogia)
-  eesti keele oskus tasemel C1
-  inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel (koos ametialase sõnavara valdamisega)
-  B-kategooria juhtimisõigus
-  valmisolek taustakontrolliks
- kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru
-  hea planeerimis- ja koostöövõime
- pingetaluvus ja suhtlemisoskus.


Omalt poolt pakume

-  Põhipuhkust 35 päeva aastas
-  stabiilset sissetulekut
-  suurepäraseid sportimisvõimalusi
-  usaldusväärset ja kindlat töösuhet
-  arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
-  meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda.
Kontakt:
Igor Novitski
igor.novitski@kra.ee
5854 4475
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •