Instruktor

Kaitsevägi
Harju maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
07.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


 Vastutad rühma väljaõppe läbiviimise toetamise, distsipliini hoidmise, sisekorra täitmise eest.
Kalevi JalaväepataljonKalevi jalaväepataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev soomusmanöövervõimekusega allüksus, mille ülesandeks on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud manööver- ja toetusüksusi.
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.


Kohustused

-  Vastutad rühma väljaõppe läbiviimise toetamise, distsipliini hoidmise, sisekorra täitmise eest


Nõudmised kandidaadile

-  Läbitud nooremallohvitseride kursus (NAK)
-  teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja –sidetehnika ning andmebaaside kasutamise oskus tööks vajalikul tasemel
-  väga hea eesti keele oskus
-  inglise keele oskus kesktasemel koos erialase sõnavara valdamisega
-  B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.


Omalt poolt pakume

-  Põhipuhkust 35 päeva aastas
-  stabiilset sissetulekut
-  suurepäraseid sportimisvõimalusi
-  usaldusväärset ja kindlat töösuhet
-  arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
-  meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda.
Kontakt:
Igor Novitski
igor.novitski@kra.ee
5854 4475
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •