Raamatupidaja finantsteenistusse

Kohtla-Järve Linnavalitsus
Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
01.08.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on:• deebitoridega ja kreeditoridega teostatavate arvelduste pidamine esitatud arvete kontroll, viseerimine, sisestamine programmi ja ülekannete teostamine, väljatrükkide teostamine, saldode võrdlemine;• töötasudelt kinnipeetud maksete ülekandmine;• pangaväljavõtete tegemine pankadest;• eelarve vahendite tellimine;• õppelaenude arvestus ja ülekandmine;• eelarveväliste vahendite arvestus projektide osas;• piletite müügipunktidega arvelduste teostamine nende müügi osas;• arvelduste teostamine õppetasude osas, huvikoolide lõikes, arvete sisestamine raamatupidamisprogrammi ja väljatrükkide teostamine;• toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt loetelule.
Raamatupidajana töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, usaldusväärne, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega.Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Raamatupidaja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 01. august 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.• Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.


Kohustused

- Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on:• deebitoridega ja kreeditoridega teostatavate arvelduste pidamine esitatud arvete kontroll, viseerimine, sisestamine programmi ja ülekannete teostamine, väljatrükkide teostamine, saldode võrdlemine
- • töötasudelt kinnipeetud maksete ülekandmine
- • pangaväljavõtete tegemine pankadest
- • eelarve vahendite tellimine
- • õppelaenude arvestus ja ülekandmine
- • eelarveväliste vahendite arvestus projektide osas
- • piletite müügipunktidega arvelduste teostamine nende müügi osas
- • arvelduste teostamine õppetasude osas, huvikoolide lõikes, arvete sisestamine raamatupidamisprogrammi ja väljatrükkide teostamine
- • toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt loetelule


Nõudmised kandidaadile

- Sobiva kandidaadi eelduseks on: • erialane haridus
- • varasem töökogemus raamatupidajana vähemalt kaks aastat
- • heal tasemel arvuti kasutamise oskus ja nõutav raamatupidamisprogrammis PMen töötamise oskus
- • eesti keele oskus B2-tasemel


Omalt poolt pakume

- Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kontakt:
Niina Prussakova
niina.prussakova@kjlv.ee
3378598
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •