Harju maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
29.05.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanded on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest. Vanemkriminaalhooldusametniku põhiülesanded on osutada kinnipeetavatele ja nende peredele psühholoogilist tõenduspõhist abi mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi kaudu, mis hõlmab noorte mõjutamist, õiguskuuleka eluviisi omaksvõtmist, abivajaduse hindamist, juhtumianalüüsi ning iganädalasi külastusi nii kinnipidamisasutustes kui ka perede juures kodus.Nõudmised kandidaadile

- OLED SOBIV KANDIDAAT
- KUI:• Sul on akadeemiline või rakenduskõrgharidus sotsiaal-
- kasvatusteaduste
- õigus- või korrektsiooni valdkonnas
- • valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt kesktasemel
- • Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
- • Sul on hea pingetaluvus
- • oled koostöö- ja motiveerimisvõimeline
- • Sul on laitmatu minevik
- • oled valmis teenistuslähetusteks
- sh Jõhvi.KASUKS TULEB:• vangistust reguleerivate õigusaktide tundmine ning oskused ja teadmised neid akte rakendada
- • eelteadmised kriminaalõiguse põhimõistetest ja karistussüsteemi toimimisest


Omalt poolt pakume

- OMALT POOLT PAKUME:
- • töötasu 1300 eurot kuus,
- • MDFT programmi väljaõpet,
- • 35 päeva põhipuhkust aastas,
- • huvitavat ja arendavat tööd,
- • arenemis- ja koolitusvõimalusi,
- • meeldivat ja sõbralikku kollektiivi,
- • hüvitist alates teisest haiguspäevast,
- • turvalist ja nüüdisaegset töökeskkonda.
Kontakt:
viruv.cv@just.ee
6637815
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •