Muusikaõpetaja

Tartu Lasteaed Kelluke
Tartu maakond
Osaline tööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
31.05.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Muusika õppetegevuste läbiviimine. Muusikategevuste kavade koostamine lähtudes lasteaia õppekavast, rühmade tegevuskavadest. Lastepidude / ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös lasteasutuse pedagoogidega. Lasteasutuse välistel muusikaüritustel osalemine koos lastega. Lastevanemate ja rühmaõpetajate nõustamine laste muusikalise arengu küsimustes.
Kandideerimiseks palume saata CV kelluke@raad.tartu.ee
Tartu Lasteaed Kelluke kuulub keelekümbluslasteaedade võrgustikku.Osalise keelekümblusega rühmades toimub õppetegevus nii eesti kui ka vene keeles. Eesti keele õpe tagatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja lasteasutuse õppekava alusel alates 3. eluaastast.


Kohustused

- Muusika õppetegevuste läbiviimine
- Muusikategevuste kavade koostamine lähtudes lasteaia õppekavast, rühmade tegevuskavadest
- Lastepidude / ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös lasteasutuse pedagoogidega
- Lasteasutuse välistel muusikaüritustel osalemine koos lastega
- Lastevanemate ja rühmaõpetajate nõustamine laste muusikalise arengu küsimustes


Omalt poolt pakume

- Sõbralikku meeskonda ja häid töötingimusi
- kogemustega meeskonna tuge ja täiendavat väljaõpet
- avatud ja paindlikku töökeskkonda
- võimalust rakendada oma ideid lasteaia arendamisel.
Kontakt:
Julia Eskor
julia.eskor@raad.tartu.ee
5523326
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •