Patrulli- ja valveosakonna inspektor

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Harju maakond
Täistööaeg
Keskharidus
31.05.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


• Järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide ning eriseadustes sätestatud nõuete täitmise üle Tallinna linna haldusterritooriumil;• selgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine;• väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;• häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine;• osalemine järelevalvealastes operatsioonides.
Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 31. maiks 2019: elulookirjeldus (CV) e-postile margit.staub@tallinnlv.ee
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil.


Kohustused

- • Järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide ning eriseadustes sätestatud nõuete täitmise üle Tallinna linna haldusterritooriumil
- • selgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine
- • väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel
- • häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine
- • osalemine järelevalvealastes operatsioonides


Nõudmised kandidaadile

- Edukalt kandidaadilt eeldame:• vähemalt keskharidust
- • eesti keele oskust C1 tasemel ning ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil
- • ausat ja eetilist mõttemaailma ning käitumist
- • head suhtlemis- ja väljendusoskust
- • võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes
- • autojuhiloa olemasolu ja vähemalt kaheaastast sõidukogemust. Kasuks tuleb:• korrakaitsevaldkonna töökogemus ning haridus
- • väärteomenetluste läbiviimise kogemus
- • liikluse reguleerija III taseme tunnistus


Omalt poolt pakume

- • Eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas
- • õppimis- ja arenemisvõimalusi
- • püsivat töötasu
- • 35 päevast põhipuhkust
- • tööülesannet täitmiseks vajalikku väljaõpet ja vormiriietust.
Kontakt:
Margit Štaub
margit.staub@tallinnlv.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •