Veespetsialist

Keskkonnaamet
Lääne-Viru maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
29.04.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Veespetsialisti peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine veekasutuse valdkonnas Põhja regioonis. Spetsialist tegeleb vee erikasutuslubadega ja osaleb keskkonnakomplekslubade menetluses ning iga-aastasel käitiste ning loa nõuete ülevaatamisel oma valdkonna ulatuses. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/regiooni_veespetsialist_1_2016_1.docx
Lisainfo: Küsimustele vastab meeleldi Põhja regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Annika Mikomägi +372 5697 0622 või Põhja regiooni juhataja Jaak Jürgenson +372 5051 086.CV koos motivatsioonikirjaga palume saata 29. aprilliks 2019 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee
Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.


Kohustused

- Veespetsialisti peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine veekasutuse valdkonnas Põhja regioonis
- Spetsialist tegeleb vee erikasutuslubadega ja osaleb keskkonnakomplekslubade menetluses ning iga-aastasel käitiste ning loa nõuete ülevaatamisel oma valdkonna ulatuses
- Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: https://www
- keskkonnaamet
- ee/sites/default/files/regiooni_veespetsialist_1_2016_1
- docx


Nõudmised kandidaadile

- Kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal
- ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-
- tabelarvutus- ja esitlusprogrammid ning on teadmised geoinfosüsteemidest)
- hea töövõime ja pingetaluvus ning esinemise julgus
- kohusetunne
- otsustus- ja vastutusvõime


Omalt poolt pakume

- Miks tulla tööle just Keskkonnaametisse?
- - Meil on toetavad kolleegid, kellega üheskoos saad ka Sina panustada hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.
- - Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem.
- - Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.
- - Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.
- - Kasutame töö tegemiseks kaasaegset tehnoloogiat ja rakendame ulatuslikult kaugtöö tegemise võimalust.
- - Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest.
Kontakt:
Sigrit Meister
cv@keskkonnaamet.ee
56934626
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •