Kriisireguleerimise osakonna juhataja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
28.04.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Osakonnajuhataja vastutab elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise, teenuste katkemisest põhjustatud hädaolukordadeks valmistumise ning hädaolukordade lahendamise ja ministeeriumi riigikaitseülesannete täitmise eest.
Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (ühes palgasooviga) hiljemalt 28. aprill 2019 e-posti aadressil cv@mkm.ee märksõnaks “KRO juhataja”. Lisateavet töö kohta annab personalijuht Karin Kivari, tel 6256323, karin.kivari@mkm.ee.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.


Kohustused

- Osakonnajuhataja vastutab elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise, teenuste katkemisest põhjustatud hädaolukordadeks valmistumise ning hädaolukordade lahendamise ja ministeeriumi riigikaitseülesannete täitmise eest


Nõudmised kandidaadile

- Oled oodatud kandideerima
- kui Sul on:• kõrgharidus
- soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon• kogemus protsesside ja inimeste juhtimises
- soovitavalt riigikaitse
- sisejulgeoleku või kriisireguleerimisega seotud valdkonnas • huvi ja head teadmised kaasa mõtlemiseks Eesti majanduse
- taristu ning teenuste toimepidevuse väljakutsete osas kriisi korral• eesti keele oskus tasemel C1
- inglise keele oskus vähemalt tasemel B2 ning võime väljendada end väga hästi nii suuliselt kui kirjakeeles• hea pingetaluvus
- analüüsi-
- algatus- ja otsustusvõime• läbirääkimis- ja kaasamisoskus• head teadmised avalikust haldusest
- NATO tegevusest
- Eesti kriisireguleerimise korraldusest
- riigikaitse laiast käsitlusest ja elanikkonna kaitsest• riigisaladusele salajasel tasemel juurdepääsu luba või valmisolek selle taotlemiseks


Omalt poolt pakume

- Arenguvõimalusi, tähenduslikku, huvitavat ning vastutusrikast tööd ja võimalust reaalselt mõjutada Eesti valmisolekut kriisidega toime tulekuks.
Kontakt:
Monika Vapra
monika.vapra@mkm.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •