Viljandi maakond
Täistööaeg
Põhiharidus
24.04.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Tööülesanded:• sotsiaalkeskuse juhtimine, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;• toetatud elamise teenuse ja selle pakkumise eesmärkidest lähtuvate tegevuste elluviimine;• sotsiaalkeskuse klientide igapäevase toimetuleku jälgimine, klientide kaasamine ja suunamine sotsiaalkeskuse tegevustesse, juhendades ja abistades kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;• õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamine ja esitamine;• Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalkeskuse eelarve projekti esitamine ja vastutamine eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;• kliendi tegevusplaani koostamine koostöös vallavalitsuse spetsialistidega ning vastutamine tegevusplaani täitmise eest;• kliendi eluruumides järelevalve pidamine (arve pidamine eluaseme kulutuste üle, abistamine toiduainete ja majapidamisvahendite muretsemisel);• klientide abistamine asjaajamisel ja toetuse taotlemisel (sh abivahendite taotlemisel, asjaajamisel Töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis, Politsei- ja Piirivalveametis, pangas jne);• kliendi toimetulekuoskuste arendamine (söögi tegemine, rahaga toimetulek, isiklik hügieen, eluruumides puhtuse hoidmine jne);• tasuliste teenuste osutamine vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;• mõtestatud vaba aja tegevuste organiseerimine (väljasõitude organiseerimine, tähtpäevade tähistamine, klientide kaasamine);• ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;• terviseedenduslike ürituste, ühiskülastuste jm organiseerimine; • klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute informeerimine ja nõustamine;• sotsiaalkeskuse kodukorra ja töökorralduse reeglite jm sotsiaalkeskuse siseste eeskirjade väljatöötamine koostöös vallavalitsusega;• erihoolekande klientide ja nende perede juhtumi dokumenteerimine;• koostöö tegemine füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldades klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;• vastutamine sotsiaalkeskuse valduses oleva kinnis- ja vallasvara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning sotsiaalkeskuse tulemusliku ja häireteta töö kindlustamine;• ettepanekute esitamine vallavalitsusele põhimääruse muutmise kohta;• muude õigusaktidest tulenevate ülesannete ja tööandja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.



Kohustused

- Tööülesanded:• sotsiaalkeskuse juhtimine, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise
- • toetatud elamise teenuse ja selle pakkumise eesmärkidest lähtuvate tegevuste elluviimine
- • sotsiaalkeskuse klientide igapäevase toimetuleku jälgimine, klientide kaasamine ja suunamine sotsiaalkeskuse tegevustesse, juhendades ja abistades kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel
- • õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamine ja esitamine
- • Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalkeskuse eelarve projekti esitamine ja vastutamine eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest
- • kliendi tegevusplaani koostamine koostöös vallavalitsuse spetsialistidega ning vastutamine tegevusplaani täitmise eest
- • kliendi eluruumides järelevalve pidamine (arve pidamine eluaseme kulutuste üle, abistamine toiduainete ja majapidamisvahendite muretsemisel)
- • klientide abistamine asjaajamisel ja toetuse taotlemisel (sh abivahendite taotlemisel, asjaajamisel Töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis, Politsei- ja Piirivalveametis, pangas jne)
- • kliendi toimetulekuoskuste arendamine (söögi tegemine, rahaga toimetulek, isiklik hügieen, eluruumides puhtuse hoidmine jne)
- • tasuliste teenuste osutamine vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel
- • mõtestatud vaba aja tegevuste organiseerimine (väljasõitude organiseerimine, tähtpäevade tähistamine, klientide kaasamine)
- • ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine
- • terviseedenduslike ürituste, ühiskülastuste jm organiseerimine
- • klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute informeerimine ja nõustamine
- • sotsiaalkeskuse kodukorra ja töökorralduse reeglite jm sotsiaalkeskuse siseste eeskirjade väljatöötamine koostöös vallavalitsusega
- • erihoolekande klientide ja nende perede juhtumi dokumenteerimine
- • koostöö tegemine füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldades klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid
- • vastutamine sotsiaalkeskuse valduses oleva kinnis- ja vallasvara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning sotsiaalkeskuse tulemusliku ja häireteta töö kindlustamine
- • ettepanekute esitamine vallavalitsusele põhimääruse muutmise kohta
- • muude õigusaktidest tulenevate ülesannete ja tööandja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine


Nõudmised kandidaadile

- • koostööoskus
- ettevõtlikkus
- korrektsus
- • väga hea suhtlemis-
- väljendus- ja kuulamisoskus
- • avatus
- empaatiavõime
- oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades
- • hea arvuti kasutamisoskus
- • B- kategooria autojuhiload
- • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.


Omalt poolt pakume

- • huvitavat ja vaheldusrikast tööd erivajadustega inimestaga
- • häid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi
- • toetavat kollektiivi
- • tööd paindliku graafiku alusel.
Kontakt:
Irma Väre
konkurss@viljandivald.ee
+372 507 1370
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •