Ehitusspetsialist

Viru-Nigula Vallavalitsus
Lääne-Viru maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
30.04.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Viru-Nigula vallas. Peamisteks tööülesanneteks on ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine ning vastavate lubade väljastamise eelnõude esitamine vallavalitsusele, projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine ja vastavate eelnõude väljatöötamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine, detailplaneeringute eskiisprojektide läbivaatamise komisjoni töös osalemine, ehitusalase kirjavahetuse korraldamine, ehitusprojektide ja muu ehitusalase dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine, valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel hankedokumentatsiooni tehnilise kirjelduse osa koostamine, valla ehitusjärelevalve korraldamine ning vajalike menetlustoimingute teostamine koostöös vallavara- ja järelevalvespetsialistiga, kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine vastavalt vajadusele nii Aseri alevikus, Kunda linnas kui ka Viru-Nigula alevikus, valla arengukava koostamises ja elluviimises ning ja valdkonna eelarve koostamises osalemine
Avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata Viru-Nigula vallavalitsuse aadressil Kasemäe tn 19, Kunda 44107 või e-postiga vallavalitsus@viru-nigula.ee hiljemalt 30. aprilliks 2019.Täiendav info e-posti aadressil raido.tetto@viru-nigula.ee


Kohustused

- Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Viru-Nigula vallas


Nõudmised kandidaadile

- - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist
- seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
- - väiksemate projektide juhtimise kogemus
- - valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused sh haldusaktide vormistamise oskus
- - kohusetundlikkus
- ausus ja lahendustele orienteeritus
- - oskus koostööks avalike huvide elluviimisel
- - hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades - initsiatiivikus ja iseseisva tegutsemise oskus.


Omalt poolt pakume

- - huvitavat ja vastutusrikast tööd
- - toredaid ja toetavaid kolleege
- - erialast täiendkoolitust
- - kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
Kontakt:
Kristi Tomingas
kristi.tomingas@viru-nigula.ee
3229641
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •