Valvur

Tallinna Vangla
Harju maakond
Täistööaeg
Keskharidus
31.03.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Tule ja saa osa kokkuhoidvast meeskonnast, kust leiad eest sõbralikud ning abivalmidkolleegid. Anna oma panus turvalisemasse ühiskonda, sest turvalisus algab Sinust. Kandideeri, sest sellest võib saada sinu võimalus töötada eesti kõige kaasaegsemate turvalahendustega uues vanglas!Neljas üksus on spetsialiseerunud süüdimõistetud isikute vangistuse täideviimisele. Töökoha põhieesmärgiks on korraldada vanglas sisevalvet ning seeläbi ennetada, avastada ja tõkestada õigusrikkumisi. Sinu peamisteks tööülesanneteks on isikute üle järelevalve korraldamine, nende saatmine ning ruumide läbiotsimine. Töö toimub 12h vahetustena.

Tallinna Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust. Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.


Kohustused

- Tule ja saa osa kokkuhoidvast meeskonnast, kust leiad eest sõbralikud ning abivalmidkolleegid
- Anna oma panus turvalisemasse ühiskonda, sest turvalisus algab Sinust
- Kandideeri, sest sellest võib saada sinu võimalus töötada eesti kõige kaasaegsemate turvalahendustega uues vanglas!Neljas üksus on spetsialiseerunud süüdimõistetud isikute vangistuse täideviimisele
- Töökoha põhieesmärgiks on korraldada vanglas sisevalvet ning seeläbi ennetada, avastada ja tõkestada õigusrikkumisi
- Sinu peamisteks tööülesanneteks on isikute üle järelevalve korraldamine, nende saatmine ning ruumide läbiotsimine
- Töö toimub 12h vahetustena


Nõudmised kandidaadile

- • Sa oled aus


Omalt poolt pakume

- • Töötasu tööle asudes 1050 eurot (bruto)
- ja pärast väljaõpet või erialase hariduse
- olemasolul 1325 eurot (bruto)
- • 1-aastane väljaõpe Sisekaitseakadeemias
- töötasu säilitamisega
- • Tasuta sportimisvõimalused
- • Sul on võimalik kasutada soodsat majutust
- Sisekaitseakadeemias
- • Võimalus teenida igakuist lisatasu
- kinnipeetavate vanglavälise saatjana
- (131,86 eurot)
- • Võimalus kandideerida vanglate relvastatud
- üksusesse ning teenida igakuist lisatasu
- (alates 240 eurot)
- • Haiguspäevade hüvitamine alates
- esimesest haiguspäevast
- • Paindlik töögraafik ja 35 kalendripäeva
- puhkust
- • Professionaalset meeskonda
- • Arenemis- ja koolitusvõimalusi
- • Hambaravi hüvitist
Kontakt:
Teele Elvest
teele.elvest@just.ee
612 7620
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •