Jurist

Põhja-Tallinna Valitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
24.03.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


• Koostab hagiavaldusi ja kaebusi ning esindab Tallinna linna ja linnaosa valitsust kohtuinstantsides.• Esitab nõudeid Tallinna Üürikomisjoni või kohtusse eluruumide ja mitteeluruumide üürivõlgnike vastu, sh valduse vabastamise nõudeid, • Koostab Tallinna linnale kuuluvate tähtaegselt mittetäidetud nõuete osas maksekäsu kiirmenetluse avaldusi.• Algatab täitedokumendi alusel täitemenetlusi. • Esitab nõudeavaldusi pankrotimenetlustes.• Koostab vastuseid Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitatud vaidlustustele ja esindab linnaosa nimetatud komisjonis. • Koostab lepinguid ja tagab osakonna poolt ettevalmistatud lepingute juriidilise korrektsuse ning lepingu osapoole poolt lepingu täitmata jätmisel tagab vastavasisuliste nõuete esitamise. • Valmistab vajadusel ette osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna Linnavalitsuse korralduste ja Tallinna Linnavolikogu otsuste eelnõud ja tagab osakonna poolt ette valmistatud eelnõude juriidilise korrektsuse.• Lahendab linnaosa pädevusse kuuluvaid ehitus- ja planeerimisalaseid juriidilisi küsimusi.• Nõustab osakonda riigihangete valdkonda puudutavates juriidilistes küsimustes.• Nõustab osakonda korteriühistute tegevust puudutavates juriidilistes küsimustes. • Nõustab elanikke ja linnaosa valitsuse teenistujaid muudes juriidilistes küsimustes.• Vastab isikute poolt linnaosaale adresseeritud selgitustaotlustele ja teabenõuetele.
Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „Jurist“ all hiljemalt 24. märtsiks 2019.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Anne.Nurk@tallinnlv.ee või telefonil 645 7002.
Kohaliku omavalitsuse asutus.


Kohustused

- • Koostab hagiavaldusi ja kaebusi ning esindab Tallinna linna ja linnaosa valitsust kohtuinstantsides
- • Esitab nõudeid Tallinna Üürikomisjoni või kohtusse eluruumide ja mitteeluruumide üürivõlgnike vastu, sh valduse vabastamise nõudeid, • Koostab Tallinna linnale kuuluvate tähtaegselt mittetäidetud nõuete osas maksekäsu kiirmenetluse avaldusi
- • Algatab täitedokumendi alusel täitemenetlusi
- • Esitab nõudeavaldusi pankrotimenetlustes
- • Koostab vastuseid Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitatud vaidlustustele ja esindab linnaosa nimetatud komisjonis
- • Koostab lepinguid ja tagab osakonna poolt ettevalmistatud lepingute juriidilise korrektsuse ning lepingu osapoole poolt lepingu täitmata jätmisel tagab vastavasisuliste nõuete esitamise
- • Valmistab vajadusel ette osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna Linnavalitsuse korralduste ja Tallinna Linnavolikogu otsuste eelnõud ja tagab osakonna poolt ette valmistatud eelnõude juriidilise korrektsuse
- • Lahendab linnaosa pädevusse kuuluvaid ehitus- ja planeerimisalaseid juriidilisi küsimusi
- • Nõustab osakonda riigihangete valdkonda puudutavates juriidilistes küsimustes
- • Nõustab osakonda korteriühistute tegevust puudutavates juriidilistes küsimustes
- • Nõustab elanikke ja linnaosa valitsuse teenistujaid muudes juriidilistes küsimustes
- • Vastab isikute poolt linnaosaale adresseeritud selgitustaotlustele ja teabenõuetele


Nõudmised kandidaadile

- mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime.• Algatusvõime ja loovus
- võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
- neid rakendada ning töötada iseseisvalt.• Vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduse § 14 ja § 15 sätestatud nõuetele.


Omalt poolt pakume

- • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
- • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
- • Puhkust 35 kalendripäeva.
- • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
- • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.
- • Palk 1625 eurot (bruto).
Kontakt:
Merve Pajula
Merve.Pajula@tallinnlv.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •