Haljastuse peaspetsialist

Põhja-Tallinna Valitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
28.02.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


• Korraldab heakorra- ja haljastustöid ning kontrollib nende tööde teostamist.• Koostab heakorra ja haljastusega seotud riigihankeid ja lepinguid.• Kontrollib heakorra- ja haljastusega riigihangetega seotuid töid.• Koostab heakorra- ja haljastustööde vastuvõtuakte.• Korraldab haljasalade, parkide ja metsade korrashoiutöid.• Töötab haljastuse infosüsteemi registriga.
Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „Haljastuse peaspetsialist“ all hiljemalt 28. veebruariks 2019 .a e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Enel.Valli@tallinnlv.ee või telefonil 645 7017.
Kohaliku omavalitsuse asutus.


Kohustused

- • Korraldab heakorra- ja haljastustöid ning kontrollib nende tööde teostamist
- • Koostab heakorra ja haljastusega seotud riigihankeid ja lepinguid
- • Kontrollib heakorra- ja haljastusega riigihangetega seotuid töid
- • Koostab heakorra- ja haljastustööde vastuvõtuakte
- • Korraldab haljasalade, parkide ja metsade korrashoiutöid
- • Töötab haljastuse infosüsteemi registriga


Nõudmised kandidaadile

- kohusetunne
- otsustus- ja vastutusvõime.• Hea suhtlemis- ja väljendusoskus
- mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime.• Algatusvõime ja loovus
- võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
- neid rakendada ning töötada iseseisvalt


Omalt poolt pakume

- • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
- • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
- • Puhkust 35 kalendripäeva.
- • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
- • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.
Kontakt:
Merve Pajula
Merve.Pajula@tallinnlv.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •