Põetaja, hooldaja

Koduhospiits OÜ
Harju maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
31.01.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Põetaja roll koduhospiitsis on aidata raske haigusega inimese perekonnal tema hooldamisega kodustes tingimustes paremini toime tulla. Põetaja on koduhospiitsi meeskonna täieõiguslik liige ning lähtub oma töös terviklikust inimesekäsitlusest, pidades võrdselt oluliseks nii haige kui tema lähedaste füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka eksistentsiaalseid vajadusi.Põetaja pakub kliendile:- järelevalvet, kui pereliikmed peavad olema eemal- nõuandeid ja juhiseid perekonnale haige hooldamisel- õpetab perele ergonoomilisi võtteid haige asendi vahetamiseks- juhendab vajalike abivahendite kasutamisel- aitab haiget hügieenitoimingutel- vajadusel aitab haige ümbrust korrastada, käib poes ja teeb söögi.
Motivatsioonikirjas palume välja tuua kandidaadi nägemus põetaja rollist koduhospiitsi meeskonnas.
Koduhospiits on vajalik nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ja kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. Koduhospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada kaugelearenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada maksimaalselt täisväärtuslikku elu oma kodus kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine.


Kohustused

- Põetaja roll koduhospiitsis on aidata raske haigusega inimese perekonnal tema hooldamisega kodustes tingimustes paremini toime tulla
- Põetaja on koduhospiitsi meeskonna täieõiguslik liige ning lähtub oma töös terviklikust inimesekäsitlusest, pidades võrdselt oluliseks nii haige kui tema lähedaste füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka eksistentsiaalseid vajadusi


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaat on meeskonnatööle orienteeritud
- empaatiline
- eetiline
- puhas
- aus
- viisakas ja täpne. Töötaja hoolib endast ja oma meeskonnast
- kliendist ja tema perekonnast. Töötaja on võimeline oma töövaldkonnas töötama iseseisvalt
- ära tundma lahendust vajavaid olukordi ning pakkuma neile lahendusi.Tööle võetakse kandidaat
- kes ei ole kriminaalkorras karistatud ning selleks võetakse väljavõte Karistusregistrist


Omalt poolt pakume

- - Töövõtulepinguga töötamise võimalust
- - osalist tööaega ja paindlikku töögraafikut - töö sobib õpingute ja teise töö kõrvale.
- - co- ja supervisiooni läbipõlemise ennetamiseks
- - toetavat meeskonda.
Kontakt:
Kristi Luksep
info@koduhospiits.ee
56686477
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •