Nõunik

Riigikohus
Tartu maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
24.01.2019
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Nõuniku põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte.
Kriminaalkolleegiumi nõuniku kohale kandideerida soovijail palume saata 24. jaanuariks 2019 aadressile info@riigikohus.ee CV ja motivatsioonikirja ning bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite koopiad ning isikut tõendava dokumendi koopia.
Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab kassatsiooni korras läbi ringkonnakohtute lahendeid ning teostab põhiseaduslikkuse järelevalvet.


Kohustused

- Nõuniku põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte


Nõudmised kandidaadile

- Põhjalikud teadmised karistusõigusest ja süüteomenetlusest
- riigi põhikorra
- õigus- ja kohtusüsteemi ning ametikoha valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
- väga hea analüüsi- ja argumenteerimisoskus
- väga hea kirjaliku eneseväljenduse oskus rõhuasetusega suutlikkusel koostada selgeid
- loogilise ülesehitusega ja ladusaid õigusalaseid tekste
- analüütilisus ja süsteemsus
- korrektsus ja kohusetunne
- loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ja koostöövalmidus
- vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele


Omalt poolt pakume

- Omalt poolt pakume võimalust osaleda Eesti õigusruumi kujundavate otsuste tegemisel, häid töö- ja enesetäiendamise tingimusi ja inspireerivaid kolleege.
Kontakt:
Piret Raadom
piret.raadom@riigikohus.ee
+3727309035
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •