Järelevalvespetsialist

Rakvere Linnavalitsus
Lääne-Viru maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
20.12.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on kujundada linnale turvaline ja laialdasi võimalusi pakkuv elukeskkond.Rakvere Linnavalitsus ootab avaliku konkursi korras oma meeskonnaga liituma JÄRELEVALVESPETSIALISTI.Linnamajandus- ja planeerimisosakonna järelevalvespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine.Järelevalvespetsialisti peamised ametiülesanded on vääteomenetluses osalemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustikus sätestatud ülesannete täitmise osas, teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduri ülesannete täitmine.
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 20. detsembril 2018. a. Täiendav info: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee


Kohustused

- Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn
- Meie eesmärk on kujundada linnale turvaline ja laialdasi võimalusi pakkuv elukeskkond
- Rakvere Linnavalitsus ootab avaliku konkursi korras oma meeskonnaga liituma JÄRELEVALVESPETSIALISTI
- Linnamajandus- ja planeerimisosakonna järelevalvespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine


Nõudmised kandidaadile

- Vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele
- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus
- hea pingetaluvus
- enesekehtestamisoskus
- kohusetundlikkus
- tasakaalukus


Omalt poolt pakume

- Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda
- eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.
Kontakt:
Marika Villup
marika.villup@rakvere.ee
322 5892
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •