Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
27.06.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Peamine tööülesanne on kiirgusseirega kaasnevate laboratoorsete analüüside läbiviimine
- Peaspetsialist võtab vastu proove ja suhtleb klientidega, teostab laboratoorseid analüüse (sh proovide radiokeemiline ettevalmistus) riikliku kiirgusseire ja lepinguliste tööde raames, sh vormistab analüüside tulemused
- Võimalus osaleda mõõteprotseduuride akrediteerimisprotsessides ja oma töövaldkonda puudutavate töörühmade ja komisjonide töös


Nõudmised kandidaadile

- Kõrg- või eriharidus (võib olla ka omandamisel
- lõppjärgus) keemiaga seotud erialal
- kasuks tuleb laboritöö põhialuste tundmine ja töövahendite kasutamise oskus
- eesti keele oskust kõrgtasemel
- vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel
- ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (Office – MS Word
- MS Excel)
- hea suhtlemisoskus
- kohusetunne
- otsustus- ja vastutusvõime
- korrektsus


Omalt poolt pakume

- Keskkonnaametis töötades oled:
- - Sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.
- - Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest.
- - Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.
- - Pakume kohapealset väljaõpet ja erialast täiendkoolitamist arendavaid koolitusi.
- Keskkonnaameti kiirgusosakonna kaasaegselt sisustatud laboratoorium on akrediteeritud katselaborina vastavalt ISO 17025:2005 nõuetele.
Kontakt:
Sigrit Meister
sigrit.meister@keskkonnaamet.ee
56934626
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •