Tartu maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
20.04.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Osakonnajuhataja peamisteks ülesanneteks on osakonna arendamine, selle töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaadilt eeldame kõrgharidust
- soovitavalt õigusteaduse
- farmaatsia või arstiteaduse alal
- juhtimisoskust
- sh oskust planeerida ja korraldada osakonna tööd
- analüüsida tulemusi
- väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas
- otsustus-
- vastutus- ning algatusvõimet
- kohusetundlikkust
- eesti keele oskust kõrgtasemel
- inglise keele valdamist heal tasemel
- valmisolekut meediaga suhtlemiseks
- arvutikasutamise oskust tööks vajalikul tasemel


Omalt poolt pakume

- Lisaks huvitavale ja vaheldusrikkale tööle on võimalus osaleda rahvusvahelises koostöös ning töörühmades
- enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui välisriikides
- väljaõpet ametikohal vajaminevate erioskuste osas
- kaasaegset töökeskkonda
- põhipuhkust 35 kalendripäeva.
Kontakt:
Olga Marfeldt
olga.marfeldt@ravimiamet.ee
7374140
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •