Nõunik

Sotsiaalministeerium
Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
20.04.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Nõuniku ülesanne on Sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu (edaspidi EL) suunalise tegevuse nõustamine ja korraldamine sotsiaal- ja töövaldkonna küsimustes, sh
- :Eesti seisukohtade koostamise juhtimine EL õigusaktide ettepanekute jt
- tegevuste kohta
- Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL õigusaktide jt
- dokumentide läbirääkimistes osalemine
- Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL poliitika strateegiliste dokumentide koostamise juhtimine ja siseriiklike strateegiliste dokumentide kooskõla jälgimine Eesti EL poliitika põhisuundadega
- EL aruannete koostamise ja küsimustikele vastamise koordineerimine


Nõudmised kandidaadile

- Väga head teadmised Euroopa Liidust
- selle eesmärkidest ja institutsioonidest.Üldised teadmised riigi põhikorrast
- kodanike õigustest ja vabadustest


Omalt poolt pakume

- Võimalust panustada Eesti ja Euroopa Liidu arengusse kujundades inimeste vajadustest lähtuvaid lahendusi
- täiendkoolitusi ja arenguvõimalusi
- puhkust 35 kalendripäeva
- paindlikku töökorraldust.
Kontakt:
Edith Kallaste
personal@sm.ee
626 9261
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •