Õigusnõunik

Elva Vallavalitsus
Tartu maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
16.03.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Elva Vallavalitsus võtab tööle õigusnõuniku, kelle ülesandeks on Elva Vallavalitsuse ja osakondade teenistujate õigusalane teenindamine ning osakonna tegevuse õiguspärasuse tagamine riigihangete ja võlaõiguse küsimustes
- Võlaõiguslike ja asjaõiguslike lepingute haldamine, lepingute koostamine ja kontrollimine ning läbirääkimiste pidamine lepingute sõlmimiseks
- Riigihangetega tegelevate osakondade ja hallatavate asutuste juriidiline nõustamineRiigihangete läbiviimine alates lihthanke piimäärast
- Sõlmitud hankelepingute kontrollimine, lepingute eest vastutavate isikute nõustamine lepingute täitmise kestel
- Riigihankega seotud õigusaktide ettevalmistamine
- Muud ametijuhendist tulenevad ülesanded


Nõudmised kandidaadile

- Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses
- tööks vajalike õigusaktide tundmine
- oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid
- initsiatiivikas ja täpne
- hea pingetaluvus
- ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas


Omalt poolt pakume

- Võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse
- huvitavat ja vastusrikast tööd
- erialast täiendkoolitust
- toredaid ja toetavaid kolleege.
Kontakt:
SALLE RITSO
salle.ritso@elva.ee
7309893
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •