Sotsiaaltöö spetsialist

Paide Linnavalitsus
Järva maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
19.03.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu sotsiaalabi korraldamine
- Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
- Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
- Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumendi edastamisel ametiasutustesse, nõustamine ja abistamine menetluse käigus
- Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
- Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse avalduste menetlemine, teenuse vajaduse hindamine ja teenuse osutamise korraldamine koostöös Paide Sotsiaaltöökeskusega
- Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
- Omasteta isikute matmise korraldamine
- Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR


Nõudmised kandidaadile

- Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes
- tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
- suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.Omab head suhtlemisoskust
- võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega
- omab kohusetunnet
- otsustus- ja vastutusvõimet


Omalt poolt pakume

- Stabiilset töötasu, huvitavat ja pinget pakkuvat tööd, tööga seotud koolitusi ja meeldivat töökeskkonda ning suurepärast meeskonda.
Kontakt:
Rita Laanetu
rita.laanetu@paide.ee
383 8616
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •