Harju maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
23.02.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Järelevalve ja kontrolli teostamine peamiselt tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle
- kaebuste menetlemine, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine, ettevõtjate ja tarbijate nõustamine, sh infotelefonil ning tarbijate vastuvõtus, vajadusel tarbijavaidluste komisjoni töös osalemine
- juriidiliste seisukohtade ja hinnangute koostamine
- osalemine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ja ettepanekute tegemisel
- koostöö sektori katusorganisatsioonidega tarbijaõiguste rakendamisel
- osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ja projektides
- haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine


Nõudmised kandidaadile

- Juriidiline kõrgharidus
- head teadmised võlaõigusseadusest ning tarbijakaitse tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest Eesti ja EL kontekstis
- hea analüüsivõime ning suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
- hea suhtlemisoskus
- pingetaluvus ja oskus seada prioriteete
- oskus töötada nii meeskonnas kui iseseisvalt
- soov areneda ja julgust võtta vastutust
- valmisolek lühiajalisteks välislähetusteks


Omalt poolt pakume

- Võimalust töötada mainekas riigiasutuses
- vastutusrikast, mitmekesist ja huvitavat tööd
- sõbralikku, toetavat meeskonda ja kaasaegset töökeskkonda
- eneseteostus- ja koolitusvõimalusi.
Kontakt:
Helina Aavik
helina.aavik@tarbijakaitseamet.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •