Arenduse spetsialist

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Jõgeva maakond
Täistööaeg
Rakenduslik kõrgharidus
11.03.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Uute lisandunud arendusülesannete elluviimiseks otsime meeskonda arenduse spetsialisti
- Töö kirjeldus: ettevõtluse, tööturu, arengupotentsiaali jm analüüs
- arengudokumentide (maakonna arengustrateegia, valdkondlikud arengukavad) koostamine ja elluviimise seire
- arendusvaldkonna koostöö koordineerimine omavalituste arendustöötajatega
- arendustegevuste ja projektide kavandamine ja elluviimine
- maakonna arenguhuvide esindamine riigi keskvalitsusega suhtlemisel (sisendi andmine strateegiatesse, osalemine üleriigiliste investeeringute kavandamisel ja eelnõude väljatöötamisel)
- investeeringute toomine maakonda
- erinevad riigi investeeringutoetustega seonduvad tegevused
- KOV, riigiasutuste ja teiste koostööpartnerite koostöö koordineerimine (nt erinevad koostöökogud)
- KOV arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse arendamine (konsultatsioonid, nõustamine, koolitused, ühisarutelud jms)
- osalemine erinevate maakonna arengut mõjutavate organisatsioonide juhtimises
- erinevate ettevõtluskonkursside, tunnustusürituste, turismiürituste, maakondlike foorumite korraldamine
- maakonna mainekujundus, kohaturundus, erinevad trükised ja informatsiooni levitamine
- osalemine piiriülese koostöö projektides ja tegevustes
- sõpruspiirkondadega koostöö edendamine
- osalemine rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide töös
- osalemine maakonna mainekujunduses


Nõudmised kandidaadile

- sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras• kohusetunne
- korrektsus
- otsustus- ja vastutusvõime • suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires • oskus näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest• arvuti ja erinevate arvutiprogrammide kasutusoskus
- • B kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus


Omalt poolt pakume

- • selgete eesmärkidega vastutusrikast mitmekülgset ja arendavat tööd
- • palju suhtlemist ja uusi kontakte
- • konkurentsivõimelist palka koos tulemustasuga
- • kaasaegset töökeskkonda ning sõbralikku ja toetavat meeskonda.
Kontakt:
Marve Millend
marve@jaek.ee
521 0431
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •