Teedespetsialist

Saue Vallavalitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
25.02.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Teehoiu- ja liikluskorraldusalaste küsimuste lahendamine
- planeeringute ning tee- ja tänavavalguse ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine ja vajadusel nende kooskõlastamine
- teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine
- teede, tänavavalgustuse ja tee infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine, sh projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine
- optimaalse liikluskorralduse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse korraldamine (sh tänava-külasildid, infotahvlid)
- teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine
- avaliku huvi korral eraomandis teede valla omandisse saamise korraldamise protsessis osalemine
- teehoiuga seotud riigihangete ja vähempakkumiste korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve
- kodanike nõustamine valdkonna küsimustes


Nõudmised kandidaadile

- Sobid meie kollektiivi
- kui Saomad sisemist motivatsiooni töötada teede valdkonnas
- valdad valdkonda puudutavaid küsimusi
- sh tunned õigusakte
- oled vilunud teedeehitusprojektide lugeja ja seonduva dokumentatsiooni vormistamine ei tekita küsimusi
- suhtled eesti keeles kõrgtasemel ja inglise keeles suhtlustasemel
- armastad suhelda
- ajad taga täpsust ning kohusetunne on Sinu teine nimi
- väärtustad tiimitööd
- aga oled vajadusel iseseisev
- näed viga laita
- siis hoolid ja alati aitad!


Omalt poolt pakume

- Lisaks headele sõpradele ja konkurentsivõimelisele palgale pakub Saue Vallavalitsus Sulle
- võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal
- arendada erialaseid teadmisi, sh läbida täiendkoolitusi
- paindlikku tööaega ja puhkust 35 kalendripäeva aastas
- võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja edendada sportlikke eluviise
- vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa terveks päeva”.
Kontakt:
Sju Nuuter
sju.nuuter@sauevald.ee
+372 5919 7874
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •