Haridusspetsialist

Saue Vallavalitsus
Harju maakond
Täistööaeg
Magistrikraad
25.02.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- • vallavalitsuse, koolieelsete lasteasutuste ja -hoidude ning eelkooliealiste laste lastevanemate nõustamine haridusalastes küsimustes
- • haridusvaldkonna iga-aastase tööplaani väljatöötamisel ja arengukavade koostamisel osalemine
- • vajadusel valdkonnaalaste analüüside koostamine
- • suhtlemine ja koostöö valla lasteaedade ning eralasteaedade ning –hoidudega
- • koolieelsete lasteasutuste õigusaktide ettevalmistamine ja täitmise jälgimine
- • koolieast nooremate laste üle arvestuse pidamine ja arvlemise korraldamine teiste omavalitsuste ning eralasteaedade ja -hoidudega
- • lastevanemate omaosaluse soodustuste avalduste menetlemine ja määramine
- • tööga seonduva asjaajamise teostamine, sh lepingute sisuline ettevalmistamine, lepingu täitmise ja kehtivuse jälgimine ning vajadusel aruandluse korraldamine
- • valdkonnaga seonduvate andmebaaside haldamine ja infosüsteemidega töötamine (EHIS, ARNO)
- • koostöö erivajadustega laste spetsialistiga, vajadusel eelkooliealiste erivajadusega laste ja nende vanemate nõustamine ja toetamine ning muredele lahenduste leidmine


Nõudmised kandidaadile

- soovitavalt kõrgharidus hariduskorralduses või pedagoogikas
- ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus kesktasemel
- sh ametialase sõnavara valdamine
- valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
- hea arvutioskus
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus
- koostöövalmidus
- suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus
- algatusvõime
- kõrge vastutustunne
- analüütiline mõtlemine ja otsustusvõime


Omalt poolt pakume

- Lisaks toetavale kollektiivile ja konkurentsivõimelisele palgale pakub Saue Vallavalitsus Sulle
- - võimalust panustada vastutusrikkal ametikohal
- - arendada erialaseid teadmisi, sh läbida täiendkoolitusi
- - paindlikku tööaega ja puhkust 35 kalendripäeva aastas
- - võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja edendada sportlikke eluviise
- - vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa terveks päeva”.
Kontakt:
Sju Nuuter
sju.nuuter@sauevald.ee
+372 654 1149
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •