Võru maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
24.01.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja ametikoha põhieesmärk on haridus-ja kultuuriosakonna juhtimine ning valla haridusasutuste ja kultuuri korraldamine
- Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja peamised ametiülesanded on:• valla haridusasutuste ja huvitegevuse töö korraldamine
- • valla noortekeskuste ja raamatukogude töö korraldamine
- • valla kultuuri- ja spordisündmuste kalendri koostamine ja uuendamine
- • valla kultuuri- ja spordisündmuste rahastamistaotluste koostamine
- • muuseumide töö korraldamine, • välissuhete korraldamine ja arendamine, • valla ürituste korraldamine ning suurürituste koordineerimine


Nõudmised kandidaadile

- • Eesti Vabariigi põhiseaduse
- kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine
- • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada
- • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus
- sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
- interneti
- vajalike andmekogude
- registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus
- Kasuks tuleb:• B-kategooria juhilubade olemasolu• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas


Omalt poolt pakume

- Omalt poolt pakume:
- • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
- • head töökeskkonda
- • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kontakt:
Martin Sulp
martin.sulp@setomaa.ee
5133960
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •