Kantseleispetsialist

Setomaa Vallavalitsus
Võru maakond
Täistööaeg
Keskharidus
24.01.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Kantseleispetsialisti ametikoha põhieesmärk on vallakantselei asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine
- Kantseleispetsialisti peamised ametiülesanded on: • vallavalitsuse dokumendihalduse korraldamine
- • kodanike avalduste vastuvõtmine ning vajadusel nende abistamine avalduste ja taotluste täitmisel
- • sünni- ja surmakannete vormistamine, elukohateadete registreerimine ja tõendite väljastamine
- • vallavalitsuse töö käigus saadud dokumentide arhiveerimise ja säilitamise korraldamine
- • valitsuse õigusaktide avalikustamine sh üldaktide edastamine Riigi Teatajasse


Nõudmised kandidaadile

- • Eesti Vabariigi põhiseaduse
- kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine
- • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada
- • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus
- sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
- interneti
- vajalike andmekogude
- registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus
- • isikuomadustest on nõutavad kohusetunne
- otsustus- ja vastutusvõime
- sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid
- võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest
- algatusvõime ja loovus
- sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt
- hea suhtlemis- ja koostööoskus
- tasakaalukus
- pingetaluvus
- otsustus ja vastutusvõime
- eetilisus
- tolerantsus ja sõbralikkusKasuks tuleb:• B-kategooria juhilubade olemasolu• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas


Omalt poolt pakume

- Omalt poolt pakume:
- • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
- • head töökeskkonda
- • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kontakt:
Martin Sulp
martin.sulp@setomaa.ee
5133960
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •